จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน

รหัสสินค้า: CONC190940
ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน

  • • ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
  • • ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
เดินทางช่วง
22 ก.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 65,900 76,400 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 59,900 70,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 62,900 74,400 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 62,900 74,400 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 65,900 77,400 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 62 - 9 พ.ย. 62 59,900 68,800 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 55,900 64,800 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62 55,900 64,800 แสดง - 0
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 56,900 65,800 แสดง - 0
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 75,900 84,800 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 55,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน