จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

รหัสสินค้า: CONC190824
ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ค. 62 - 30 พ.ย. 62 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 10,900 13,900 แสดง - 32
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,900 12,900 แสดง - 34
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,900 12,900 แสดง - 34
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 12,900 15,900 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 11,900 14,900 แสดง - 34
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 11,900 14,900 แสดง - 34
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,900 15,900 แสดง - 34
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 11,900 14,900 แสดง - 34
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,900 15,900 แสดง - 34
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 11,900 14,900 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน