จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

รหัสสินค้า: CONC190824
ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 33
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 11,900 14,900 แสดง - 34
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 11,900 14,900 แสดง - 34
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 11,900 14,900 แสดง - 46
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
2 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 10,900 13,900 แสดง - 34
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 11,900 14,900 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
ทัวร์พม่า โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน