จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190811
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY 4D2N

  • ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - ชายหาดวอลจองรี
  • ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 8,800 13,700 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 8,200 13,100 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 7,200 12,100 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 7,200 12,100 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 7,900 12,800 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 7,600 12,500 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY 4D2N
ราคาเริ่มต้น 7,200
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน