จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190810
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL 4D2N

  • ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง
  • ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
13 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 10,400 15,300 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 10,100 15,000 แสดง - 0
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 9,800 14,700 แสดง - 0
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 9,500 14,400 แสดง - 0
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 9,200 14,100 แสดง - 0
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 8,900 13,800 แสดง - 0
20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 8,600 13,500 แสดง - 0
21 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 8,300 13,200 แสดง - 0
22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 8,600 13,500 แสดง - 0
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 8,900 13,800 แสดง - 0
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 8,900 13,800 แสดง - 0
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 8,600 13,500 แสดง - 0
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 8,300 13,200 แสดง - 0
27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 8,600 13,500 แสดง - 0
28 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 8,900 13,800 แสดง - 0
29 เม.ย. 63 - 1 มิ.ย. 63 10,900 15,800 แสดง - 0
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 13,900 18,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN APRIL 4D2N
ราคาเริ่มต้น 8,300
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน