จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190807
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4D2N

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,900 18,800 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 15,900 20,800 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 9,300 14,200 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 9,300 14,200 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 9,300 14,200 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน