จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

รหัสสินค้า: CONC190800
ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

  • ●หนานโถว ● วัดจงไถซานซื่อ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่● เจียอี้ เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต
  • ไทเป ● ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง●พิพิธภัณฑ์กู้กง● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆGroup Size

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน