จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์เวียดนาม
  • ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์] 4D3N VZ

ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์] 4D3N VZ

รหัสสินค้า: CONC190650
ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์] 4D3N VZ

  • เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
  • วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 25
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 25
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 25
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 25
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 25
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 25
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 25
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 25
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์] 4D3N VZ
ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์] 4D3N VZ
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน