จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

รหัสสินค้า: CONC190615
ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
15 ก.ย. 62 - 1 ม.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 24
22 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 24
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 24
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 30
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 24
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 24
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 24
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 20
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 24
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 20
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days
ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน