จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

รหัสทัวร์ : CONC190615
ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 พ.ค. 62 - 3 ม.ค. 64 ( 57 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 24
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 24
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 24
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 24
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 30
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 15
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 24
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 24
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 13,999 17,499 แสดง - 21
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
26 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 20
Sold Out
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 20
Sold Out
24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 20
Sold Out
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 14,999 19,499 แสดง - 20
Sold Out
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64 14,999 18,499 แสดง - 20
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days
ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน