จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days

รหัสสินค้า: CONC190608
ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
7 มี.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
17 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
16 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
5 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
6 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
11 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
18 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
1 ส.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
22 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน