จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days

รหัสสินค้า: CONC190608
ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ย. 62 - 22 ธ.ค. 62 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
26 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
9 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
7 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน