จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC190502
ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ค. 63 - 7 ก.ย. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 11,900 15,400 แสดง - 24
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน
ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน