จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์กัมพูชา
  • ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC190501
ทัวร์กัมพูชา  กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน

  • นครธม –ปราสาทบันทายศรี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.ย. 62 - 29 มี.ค. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 11,999 แสดง - 24
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 11,999 แสดง - 24
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 10,900 12,900 แสดง - 25
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 12,900 14,900 แสดง - 24
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 14,900 16,900 แสดง - 24
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 12,900 14,900 แสดง - 24
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,900 15,900 แสดง - 24
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,900 14,900 แสดง - 24
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 10,900 12,900 แสดง - 24
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,900 13,900 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์กัมพูชา  กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน
ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน