จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์กัมพูชา
  • ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC190501
ทัวร์กัมพูชา  กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน

  • นครธม –ปราสาทบันทายศรี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,900 14,900 แสดง - 12
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 10,900 12,900 แสดง - 15
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 10,900 12,900 แสดง - 24
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 9,999 11,999 แสดง - 24
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 10,900 12,900 แสดง - 24
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 9,999 11,999 แสดง - 24
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 10,900 12,900 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์กัมพูชา  กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน
ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน