จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ PG

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ PG

รหัสสินค้า: CONC190498
ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ PG

  • พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญ- วิหารธรรมยันจี-นังรถกลับส่มัณฑะเลย์
  • ล่องแม่นําอิระวดี-ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
Sold Out
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
Sold Out
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
Sold Out
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
Sold Out
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ PG
ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ PG
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน