จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC190489
ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน 2คืน

  • พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ*นพระธาตุ)
  • พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ป่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.ค. 63 - 27 ก.ย. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 30
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 11,900 14,900 แสดง - 30
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 11,900 14,900 แสดง - 30
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 30
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 30
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 10,900 13,900 แสดง - 30
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 10,900 13,900 แสดง - 30
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 10,900 13,900 แสดง - 30
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 10,900 13,900 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน