จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N FD

รหัสสินค้า: CONC190465
ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N FD

  • เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล –วิหารธรรมมายันจี
  • เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม -วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. 62 - 18 ส.ค. 62 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 20
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 25
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 21
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N FD
ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N FD
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน