จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน VJ

รหัสสินค้า: CONC190432
ทัวร์เวียดนาม  มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน VJ

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 63 - 2 พ.ย. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
10 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
1 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
29 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 13,900 17,400 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม  มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน VJ
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน VJ
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน