จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ บานฉ่ำ

รหัสสินค้า: CONC190137
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5D3N  ซุปตาร์ บานฉ่ำ

  • อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม, หุบเขานรกจิโกกุดานิ, ชมหมีภูเขาไฟโชวะ, ทะเลสาบโทยะ,สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ, มิตซุยเอ้าเลท
  • ทานุกิโคจิ, มิตซุยเอ้าเลท
  • บุฟเฟ่ต์ชาบู, ขาปูยักษ์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 เม.ย. 62 - 2 มิ.ย. 62 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34 จอง
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34 จอง
5 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34 จอง
6 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 28,888 36,788 แสดง - 34 จอง
7 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
9 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 32,888 40,788 แสดง - 34 จอง
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 36,888 44,788 แสดง - 34 จอง
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 36,888 44,788 แสดง - 34 จอง
14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 32,888 40,788 แสดง - 34 จอง
15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 32,888 40,788 แสดง - 34 จอง
16 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 32,888 40,788 แสดง - 34 จอง
17 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
19 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
20 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
22 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
23 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34 จอง
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 31,888 39,788 แสดง - 34 จอง
5 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34 จอง
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34 จอง
12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34 จอง
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 28,888 36,788 แสดง - 34 จอง
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 27,888 35,788 แสดง - 34 จอง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5D3N  ซุปตาร์ บานฉ่ำ
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ บานฉ่ำ
ราคาเริ่มต้น 26,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน