จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู JEJU GOLD PACKAGE IN DECEMBER 4D2N

รหัสทัวร์ : CONC200296
ทัวร์เชจู JEJU GOLD PACKAGE IN DECEMBER 4D2N

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน//ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - คาเมเลียฮิลล์ - สวนส้ม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดควังชิกี - สวนฮอนอินจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 9,490 14,390 แสดง - 0
2 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 9,590 14,490 แสดง - 0
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 10,990 15,890 แสดง - 0
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 15,990 20,890 แสดง - 0
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 10,990 15,890 แสดง - 0
6 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 10,990 15,890 แสดง - 0
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
8 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 9,590 14,490 แสดง - 0
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 9,590 14,490 แสดง - 0
12 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 9,090 13,990 แสดง - 0
13 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 9,090 13,990 แสดง - 0
14 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 9,090 13,990 แสดง - 0
15 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 9,190 14,090 แสดง - 0
16 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 9,590 14,490 แสดง - 0
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
19 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
20 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
21 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
22 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 9,990 14,890 แสดง - 0
23 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 10,490 15,390 แสดง - 0
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 10,990 15,890 แสดง - 0
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 11,490 16,390 แสดง - 0
26 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 11,490 16,390 แสดง - 0
27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 11,490 16,390 แสดง - 0
28 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 11,990 16,890 แสดง - 0
29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 14,990 19,890 แสดง - 0
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 17,990 22,890 แสดง - 0
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 15,990 20,890 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู JEJU GOLD PACKAGE IN DECEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู JEJU GOLD PACKAGE IN DECEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,090
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน