จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC200285
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน

  • เกาะนามิ I หุบเขาโพชอน + พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ I รถรางMONORAIL(รวมค่าบัตร) กิมจิ+ฮันบก I ถ่ายภาพ 3 มิติ I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I ศูนย์เครื่องสำอาง
  • วัดบงอึนซา I ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อกกุง I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE | ช้อปปิ้งย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 ( 83 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
12 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 17,999 22,899 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 17,999 22,899 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 17,999 22,899 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
25 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
27 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน