จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC200142
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน,วัดพระถังซัมจั๋ง
  • ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ซีเหมินติง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 14,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน