จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC200123
ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน

  • ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
เดินทางช่วง
1 ก.พ. 63 - 28 มี.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน