จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC200117
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

  • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
30 ม.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน