จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & ICE FISHING 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC191828
ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & ICE FISHING 5วัน 3คืน

  เดินทางช่วง
  3 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

  จองเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 21
  Sold Out
  4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 21
  Sold Out
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 12,999 17,999 แสดง - 21
  Sold Out
  6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 21
  Sold Out
  7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 21
  Sold Out
  9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 21
  Sold Out
  10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 13,999 18,999 แสดง - 21
  Sold Out
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 21
  Sold Out
  12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 7,999 12,999 แสดง - 21
  Sold Out
  13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 8,999 13,999 แสดง - 25
  Sold Out
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 21
  Sold Out
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 10,999 15,999 แสดง - 21
  Sold Out
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 10,999 15,999 แสดง - 21
  Sold Out
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 12,999 17,999 แสดง - 21
  Sold Out
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 21
  Sold Out
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 21
  Sold Out
  24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 21
  Sold Out
  25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 21
  Sold Out

  แผนการเดินทางท่องเที่ยว

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & ICE FISHING 5วัน 3คืน
  ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW & ICE FISHING 5วัน 3คืน
  ราคาเริ่มต้น 7,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน