จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสสินค้า: CONC191247
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  • ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  • ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
  • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่)
เดินทางช่วง
31 ส.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน