จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนาม HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : CONC191089
ทัวร์เวียดนาม HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน3คืน

  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์ค ( - / L / D ) วันที่สอง บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้ – พระราชวังไดนอย – ล่องเรือแม่น้ำหอม ( B / L / D ) วันที่สาม เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา) - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน - พายเรือกระด้ง ( B / L / D ) วันที่สี่ วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / อิสระ / - )
  • ตลาดห่าน
เดินทางช่วง
13 ส.ค. 62 - 6 ก.ย. 62 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน3คืน
ทัวร์เวียดนาม HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 9,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน