จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N

รหัสสินค้า: CONC191082
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N

  • เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก
  • ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 9,989 12,489 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 9,989 12,489 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,989 12,489 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 9,989 12,489 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,989 12,489 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,989 14,489 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 10,989 13,489 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 12,989 15,489 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,989 15,489 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 12,989 15,489 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 14,989 17,489 แสดง - 0
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 12,989 15,489 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 12,989 15,489 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 14,989 17,489 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 12,989 15,489 แสดง - 0
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 12,989 15,489 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N
ราคาเริ่มต้น 9,989
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน