จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์รัสเซีย
  • ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC190950
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน

  • • เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเข้าสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow) • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
  • • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) การแสดงสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด ***
เดินทางช่วง
21 ส.ค. 62 - 17 พ.ย. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 41,900 45,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 41,900 45,400 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 41,900 45,400 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 41,900 45,400 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 41,900 45,400 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 41,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน