จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N

รหัสทัวร์ : CONC190806
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา – ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 11,600 16,500 แสดง - 0
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 11,600 16,500 แสดง - 0
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
20 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
28 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,600
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน