จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (XW)

รหัสทัวร์ : CONC190038
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (XW)

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 9,899 13,399 แสดง - 20
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 12,899 16,399 แสดง - 20
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,899 13,399 แสดง - 16
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,899 13,399 แสดง - 16
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 13,899 17,399 แสดง - 16
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,899 16,399 แสดง - 16
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,899 16,399 แสดง - 16
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,899 13,399 แสดง - 16
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,899 13,399 แสดง - 16
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,899 13,399 แสดง - 16
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 12,899 16,399 แสดง - 25
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (XW)
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (XW)
ราคาเริ่มต้น 9,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน